COM FUNCIONA WEBPALET

QUÈ ÉS WEBPALET?

Webpalet és una plataforma web dedicada única i exclusivament a l'intercanvi de paletes entre els seus utilitzadors, convertint aquestes en alguna cosa d'interès comú, (DINERS).

COM?

Per a això WEBPALET PROPOSA un preu preestablert competitiu de venda i compra de palets per geolocalització. Vostè podrà vendre els seus palets al magatzem de lliurament de les seves mercaderies, indicant en el mapa i en qualsevol lloc de la Comunitat Europea, el lloc on es troben i el valor total del conjunt de palets, encarregant-se el comprador mitjançant la seva autorització descarregada en el procés de compra i previ pagament dels paletes, de recollir els mateixos en local del mapa indicat.

Amb Webpalet també podràs penjar a la venda el teu conjunt de palets a un preu més gran, lliurant vostè mateix en qualsevol centre de compres més proper al seu transport oa qualsevol que conegui la seva referència de producte. El comprador no necessités estar subscrit a aquesta web, i pot exercir la compra amb targeta de crèdit.

El venedor, rebrà els diners de la seva venda a través del seu compte bancari o el seu compte de PAYPAL, adjuntant totes les seves vendes en una única factura.

Així mateix, vostè podrà, dins de la comunitat europea, comprar pel mateix valor de venda, els paletes que per raons geogràfiques, transport i número s'ajustin a les seves necessitats o fins i tot inscriure com a centre de compres, comprar palets a aquells venedors que decideixin lliurar al seu magatzem seus palets de retorn, efectuant el pagament amb targeta.

QUÈ MODELS DE PALETS PUC VENDRE?

europalets HOMOLOGATS de marca EPAL o WORLD exclusivament.

¿ÉS SEGUR?

El comprador per raons de proximitat, podrà comprovar la veracitat del producte tant en quantitat com qualitat dels mateixos abans de formalitzar el pagament i retirada.

Abans d'exposar els palets a la venda, el venedor haurà d'estar donat d'alta al sistema VIES , que és l'Agència Europea per a la verificació del nombre fiscal IVA, també anomenat VAT.

El venedor haurà d'omplir una declaració jurada dels productes que exposi a la venda abans de ser autoritzat a exposar-los.

El venedor adjuntar full amb la necessària documentació per a l'aixecament dels palets per part del comprador.

I COM VENC MEUS PALETS?

Hauràs crear un compte en la nostra plataforma, seguidament rebràs un email de benvinguda amb la documentació necessària així com un enllaç per activar el teu compte. Un cop creat el teu compte client, hauràs d'incloure el teu número fiscal d'IVA o VAT per ser comprovat en l'Agència Europea per a la verificacion de l'IVA, també anomenada VIES . < / h3>

Després hauràs de crear el teu compte de venedor, on hauràs d'aportar tota la documentació restant necessària per a la facturació.

Un cop arribat aquí, podràs triar el tipus de subscripció que millor s'adapti a tu.

Realitzada la teva subscripció podràs descarregar-te el nostre manual de l'usuari així com les instruciones per omplir les dades necessàries per a la teva Centre de Compres, depenent del tipus de subscripció.

COM penjo A LA VENDA ELS MEUS europalets?

Accedint al teu compte, trobaràs un panell a l'esquerra amb totes les instruccions necessàries així com un manual d'ús de tot el relatiu al compte de venedor i sobre com has d'omplir el apartat nou producte perquè aquest aparegui al mapa.

Hauràs penjar al producte virtual, document valgut amb el vostre número de referència per a la posterior retirada de palets en local que es trobin. Una vegada que el comprador comprovi que els palets es troben al local, realitzés el pagament i podrà descarregar el vostre document d'autorització de recollida i que el comprador haurà d'acompanyar en el moment de l'aixecament.

PUC POSAR EL MEU PREU?

No. L'apartat de preu haurà d'escriure el preu al que vostè els compro; amb això i amb les informacions dels compradors, s'establirà el preu de compra general a la plataforma.

COM I QUAN cobraré?

En el seu compte de venedor trobés un botó per transferir fons, escollirà els seus transaccions i pengés en ella la seva respectiva factura. Un cop revisada la factura seran transferits els fons al seu compte bancari o el seu compte de PAYPAL.

PODEN VEURE ELS PALETS ELS COMPRADORS ABANS DE COMPRAR?

En els termes contractuals de venda, el venedor està obligat a facilitar la supervisió visual del possible comprador, o si tal cas no fos possible per trobar-se aquests dins d'un magatzem aliè al venedor , a facilitar la documentació de propietat i autorització del venedor per autoritzar el comprador a efectuar l'aixecament de Europalets en quantia determinada a la venda, en nom del venedor i aquesta autorització serà penjada a producte visual, situada a l'edició de nou producte. < / h3>

Aquells compradors que reben els palets en el seu Magatzem, podran verificar-los i procedir al pagament amb la referència de producte determinada.

EL COMPRADOR POT RECLAMAR?

Per descomptat, el comprador en un termini de 24 hores i en cas de no poder aixecar els palets pot:

a) De forma amistosa: Contactar per missatge al venedor i en cas d'acord resoldre

b) De forma no amistosa: Informar Webpalet, i aquest retindrà els fons a transferir al compte del venedor fins a resoldre.

c) En public: El comprador pot votar negativament en el comprador i fins i tot podria ser tancada seu compte amb les despeses que això supangan.

Quina és la RESPONSABILITAT WEBPALET?

Webpalet no es responsabilitzarà en cap cas de la compra o venda de qualsevol de les parts, tant venedora com a compradora operada mitjançant el portal.

La finalitat d'Webpalet, és interconnexionar venedors amb compradors per geolocalització, per obtenir la màxima possibilitat de retornar-als fabricants i operadors industrials que per motius de llunyania han d'abandonar les seves Europalets en els clients i inclusivament aquells operadors que necessitin recuperar part del valor de les mercaderies. També està orientada a ajudar els recicladors en la seva funció de traçar rutes per al aprobechamiento del transport en la recollida de palets i evitar així que aquests professionals hagin de pagar en metàl·lic.

En qualsevol cas, Webpalet recomana al comprador, que comprovi la quantitat i veracitat de les Europalets del venedor abans d'exercir la compra. Per a això Webpalet cobrés un percentatge del valor de transacció el venedor en el cas del comprador exerceixi la compra del Europalet.